Подросток умер от редкого вируса Нипах: Лекарства от него еще не придумали